2013. április 3., szerda

Április 3 - Gévay GáborDr. Gévay Gábor

Geometriai konfigurációk - matematika és vizuális szépség

Adott a síkban n pont és n egyenes úgy, hogy minden egyenesre k számú pont illeszkedik, és minden ponton kszámú egyenes halad át. Az ilyen feltételnek eleget tevő rendszert (nk) geometriai konfigurációnak nevezzük. Egyene-sek helyett vehetünk (például) köröket is, azaz pont-kör konfigurációkat is tekinthetünk.

Matematikai szempontból a geometria sokféle területét érintő, de emellett pl. kombinatorikai, gráfelméleti, topológiai vonatkozásai miatt is érdekesek ezek az alakzatok. Egyúttal, a mai számítógépes geometria lehetőségeinek köszön-hetően, gyakran szemet gyönyörködtető alakban jeleníthetők meg; ez egy újabb lehetőséget kínál arra, hogy a matematika esztétikai oldala az érdeklődők szélesebb köre számára is hozzá-férhetővé váljon.